Utworzono już ponad 16 km dróg

Trwa proces scalania gruntów na terenie gminy Pietrowice Wielkie. Zgodnie z realizowanymi umowami roboty na terenie sołectw Amandów i Krowiarki mają być ukończone do końca roku, obecnie trwają prace związane z udrażnianiem rowów melioracyjnych i budową dróg transportu rolnego – mówi wójt Pietrowic Wielkich Andrzej Wawrzynek.

Tylko w tym roku w ramach procesu scalania gruntów w dwóch sołectwach udało się wybudować ponad 16 kilometrów nowych dróg transportu rolnego.