Urzędy Pracy uruchamiają kolejne dofinansowania

Powiatowe Urzędy Pracy ruszają z kolejnymi transzami dofinansowań dla przedsiębiorców – w raciborskim urzędzie od dziś do 27 maja trwa nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a także o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników. Wnioski można składać zarówno w siedzibie urzędu, jak również elektronicznie – ta druga forma pozwala na szybsze procedowanie wniosków. Szczegóły można znaleźć na stronach internetowych Urzędów Pracy właściwych dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.