Urzędy Pracy też walczą z koronawirusem

Powiatowe Urzędy Pracy również włączają się w walkę z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa. Już 1 kwietnia rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, a teraz proponujemy kolejne formy wsparcia – mówi Mirosław Ruszkiewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia we wszystkich wspomnianych obszarach działalności mija 29 kwietnia. Dyrektor Ruszkiewicz apeluje, by przy składaniu wniosków korzystać z drogi elektronicznej – będzie szybciej i sprawniej.

Szczegółowe informacje odnośnie warunków i zasad przyznawania wsparcia znaleźć można na stronach internetowych właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Powiatowego Urzędu Pracy.