Urzędnicy pomogą wypełnić deklarację CEEB

Rybniccy urzędnicy pomogą wypełnić i złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklaracje takie trzeba złożyć do 30 czerwca. O szczegółach mówi Agnieszka Skupień z urzędu miasta.

Obowiązek składania deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Dzięki danym z deklaracji Miasto dowie się czym rybniczanie ogrzewają swój dom i gdzie należy kłaść nacisk w dalszym informowaniu o konieczności wymiany źródeł ciepła.

Spotkania z mieszkańcami zainicjował rady Krzysztof Szafraniec z dzielnicy Ochojec – tam też, już w najbliższy czwartek 19 maja, będzie pierwszy z dyżurów konsultacyjnych związanych z deklaracjami do CEEB.

Spotkania zaplanowano w dzielnicach:

Ochojec – 19 maja, w godz. 12.00-17.00, budynek przy placu Rodziny Machoczków,

Gotartowice – 26 maja, w godz. 14.00-17.00, Szkoła Podstawowa nr 20 (ul. Ziołowa 3)

Chwałęcice – 2 czerwca, w godz. 14.00-17.00, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (ul. Gzelska 7)

Niewiadom – 9 czerwca, w godz. 14.00-17.00, Zabytkowa Kopalnia Ignacy (ul. Mościckiego 3)

Popielów – 14 czerwca, w godz. 14.00-17.00, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (ul. Leopolda Staffa 42a)

Boguszowice Osiedle – 23 czerwca, w godz. 14.00-17.00, Szkołą Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku (ul. Sztolniowa 29 b)

Śródmieście – 30 czerwca, w godz. 14.00-17.00, Punkt Halo!Rybnik (ul. Sobieskiego 20)