Urząd rozdysponował środki na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej

Zarząd Województwa Opolskiego rozdysponował środki na projekty związane z budową i rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnych w gminach województwa opolskiego. Nabór na te projekty przeprowadzony był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przewidziano na ten cel 10,5 miliona euro, czyli około 44 miliony złotych. Mówi członek zarządu województwa Antoni Konopka.

Do konkursu zakwalifikowano 32 projekty. Wnioski, które nie zakwalifikowały się ze względu na ilość środków znajdują się na liście rezerwowej.

Łącznie razem z perspektywą 2007/13 w ramach PROW zostanie wybudowane prawie 600 km kanalizacji sieciowej, 112 km sieci wodociągów, 6 dużych oczyszczalni ścieków, dwie stacje uzdatniania wody oraz ponad 1300 przydomowych oczyszczalni ścieków.