Urząd pomoże złożyć wniosek

Krzyżanowice dużo uwagi poświęcają jakości powietrza w gminie. Urząd od lat realizuje zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji. Prace nabrały tempa szczególnie po 2010 roku. Do chwili obecnej urząd dofinansował wymianę około 400 kotłów oraz 200 instalacji solarnych. Mówi Wolfgang Kroczek, kierownik referatu rolnictwa ochrony środowiska i gospodarki gruntami w urzędzie gminy.

Osoby zainteresowane środkami z WFOŚiGW w Katowicach mogą liczyć na pomoc urzędników w przygotowaniu wniosku.