Urząd Miasta ma pozwolenie na użytkowanie sieci sanitarnej

Krzanowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzymało pozwolenie na użytkowanie nowej sieci kanalizacyjnej w ciągu ulic; Rzecznej, Mikołaja, Górnej, Kościuszki oraz Słonecznej. – Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości na właścicielach nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć sanitarna ciąży obowiązek przyłączenia posesji do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej – informuje burmistrz Andrzej Strzedulla.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej, urzędu miasta oraz krzanowickich wodociągów.