Urząd marszałkowski otrzymał środki na gospodarkę wodno – ściekową

 

W opolskim urzędzie marszałkowskim podpisywane są umowy na działania dotyczące wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem oraz rozbudową sieci kanalizacyjnej i sanitarnej. Umowy opiewają w sumie na ponad 7 mln zł i będą realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Antoni Konopka, członek zarządu województwa.

Wybudowanych zostanie 299 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 12 km wodociągów i 111 km systemu kanalizacji zbiorczych dla ścieków komunalnych.

Nabór na takie działania był jeszcze w roku 2016, a w czerwcu tego roku, po wypełnieniu wszystkich wymogów formalnych urząd marszałkowski podpisał 27 umów na około 44 miliony złotych. Na kilka projektów zabrakło pieniędzy, ale udało się je pozyskać i teraz podpisywane są pozostałe umowy.