Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości i Dnia Służby Cywilnej

W Raciborskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości i Dnia Służby Cywilnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych. Obecni byli również parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele śląskich, opolskich i raciborskich urzędów. Funkcjonariusze Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Policji, Lasów Państwowych oraz Służby Więziennej otrzymali odznaczenia, wyróżnienia i mianowania na kolejne stopnie służbowe. Mówi Katarzyna Walczak, rzecznik prasowy Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Za zaangażowanie i ofiarność w akcjach wyróżniono dwóch strażaków z jednostki ratowniczo – gaśniczej w Raciborzu. Mówi Roland Kotula, rzecznik prasowy straży.

– Siedmiu policjantów z garnizonu raciborskiego otrzymało odznaczenia Krzyża Niepodległości klasy pierwszej – tłumaczy Kazimierz Barbałowski, wiceprzewodniczący zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Odznaką Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża został wyróżniony Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk Adam Jopek, natomiast dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej i jeden funkcjonariusz Służby Więziennej otrzymali Odznakę Honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Mówi kapitan Anna Grażdan.

Zwieńczeniem uroczystości były występy artystyczne przygotowane przez dzieci młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących oraz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Raciborzu.