Uroczystości ku pamięci księdza Henkesa w niedzielę w Raciborzu

23 lutego 2020 r. w Raciborzu odbędą się uroczystości poświęcone pamięci bł. Ryszarda Henkesa.  W programie m.in. Msza Św. dziękczynna za dar życia i przykład świętości bł. Ryszarda Henkesa oraz uroczyste poświęcenie tablicy upamiętniającej błogosławionego.

Błogosławiony RYSZARD HENKES SAC (1900 – 1945)
kapłan katolicki, członek Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – Pallotynów.Związany był ze Śląskiem od 1931 r. poprzez swoją posługę kapłana i wychowawcy młodzieży męskiej w szkołach pallotyńskich w Kietrzu i Ząbkowicach Śląskich oraz jako ceniony rekolekcjonista w domu rekolekcyjnym w Branicach. Od 1941 r. pełnił obowiązki proboszcza parafii św. Augustyna w Strachowicach. Za publiczne antynazistowskie wystąpienia w 1943 r. został aresztowany i osadzony w raciborskim więzieniu, następnie odesłany do obozu koncentracyjnego w Dachau. Mając świadomość narażenia własnego życia zgłosił się dobrowolnie do pielęgnowania więźniów chorych na tyfus. Zarażony śmiertelną chorobą zmarł 22 lutego 1945 r. Beatyfikowany 15 września 2019 r. w Limburgu nad Lahnem.

Program uroczystości 23.02.2020 r.

10.00 Konferencja naukowa w sali kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Warszawskiej 29
1. Otwarcie konferencji
2. „Katolicyzm w systemie dyktatury nazistowskiej”
– ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec
3. „Z Dachau do chwały ołtarzy – historia kultu bł. Ryszarda
Henkesa” – ks. dr Przemysław Krakowczyk SAC
4. Ks. Richard Henkes wobec hitlerowskiej maszyny zagłady
i doktryny religijnej nazizmu – dr Renata Sput
5. „Więzienie w Raciborzu jako miejsce przetrzymywania
bł. Richarda Henkesa” – Paweł Newerla
moderator konferencji dr Piotr Sput

Intencja: Msza św. dziękczynna za dar życia i przykład
świętości bł. Ryszarda Henkesa, Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu

11.45 Słowo o bł. Ryszardzie Henkesie – s. dr Elżbieta Cińcio
12.00 Uroczysta msza św. w kościele NSPJ, której będzie przewodniczył ks. bp Andrzej Czaja.
Homilię wygłosi ks. bp Rudolf Pierskała Liturgię uświetni Chór BRZEZIE pod dyr. Aleksandry Gamrot

13.15 Przejazd autokarami lub przejście do miejsca lokalizacji tablicy upamiętniającej, przy ulicy Eichendorfa 14

13.30 Uroczyste poświęcenie tablicy upamiętniającej bł. ks. Ryszarda Henkesa z udziałem pocztów sztandarowych, chóru, solistów, instrumentalistów oraz wystąpienia gości i gospodarzy uroczystości

14.00 Zapraszamy do świetlicy Zakładu Karnego na gorącą herbatę i ciepły posiłek

Szczegóły w załączonej ulotce.

Patronat Honorowy objęli:
‹ ks. bp Andrzej Czaja – biskup opolski
‹ Michał Woś – minister, członek Rady Ministrów
‹ Grzegorz Swoboda – starosta raciborski
‹ Dariusz Polowy – prezydent Miasta Racibórz

Organizatorzy:
‹ Rada Miasta Racibórz
‹ Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni)
‹ Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu
‹ Zakład Karny w Raciborzu
‹ Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej
‹ Komitet Organizacyjny:
s. Elżbieta Cińcio, Stanisław Dąbrowski, Michał Fita,
ks. Przemysław Krakowczyk, Piotr Klima (przewodniczący),
Ewa Klimaszewska, Zygmunt Kobylak, Czesława Kordyaczny,
płk Grzegorz Kosiński, Paweł Newerla, Bronisław Niewiadomski,
Maria Olejarnik, Dariusz Polowy, ks. Adam Rogalski, Piotr Sput,
ks. Jan Szywalski, Grzegorz Wawoczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach!