Upoważnienie dla asystenta należy odświeżyć

Zaświadczenie chorobowe, czyli popularne L4 może wystawić nie tylko lekarz. Elektroniczne zwolnienie lekarskie może sporządzić również asystent medyczny. Opolski ZUS przypomina ponad 3 tysiącom lekarzy w regionie o upoważnieniu dla asystenta, które jest ważne przez 12 miesięcy. Mówi Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Teraz właśnie jest pora na odświeżenie upoważnień dla tych osób albo wskazanie nowych asystentów.

Co ważne, asystent medyczny nie podejmuje decyzji za lekarza, komu wypisać zwolnienie. Nadal to lekarz będzie decydował o samym zwolnieniu i jego szczegółach. Natomiast upoważniony przez niego asystent będzie mógł wprowadzić dane zaświadczenia do elektronicznego systemu
i samodzielnie je podpisać. Za skutki nieprawidłowego wystawienia zaświadczenia lekarskiego przez asystenta odpowiedzialność ponosi lekarz.