Umowy na kolejne remonty dróg w powiecie raciborskim podpisane

Serię kolejnych etapów remontów dróg na swoim terenie szykuje powiat raciborski.

Udało nam się pozyskać sporo zewnętrznych źródeł dofinansowania, i chcemy te pieniądze jak najlepiej wykorzystać, stąd podpisy pod kolejnymi umowami – mówi starosta raciborski Grzegorz Swoboda.

Zgodnie z polityką powiatu pieniądze na te remonty pochodzą w znacznej mierze z funduszy zewnętrznych, a wkład własny pokrywają budżet powiatu i poszczególne samorządy.

Koszt przebudowy drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917” to łącznie 10 498 050,00 zł, na co składają się:
– środki Funduszu Dróg Samorządowych – 5 249 025,00 zł
– środki Powiatu Raciborskiego – 2 624 512,00 zł
– środki Gminy Krzanowice – 2 078 614,00 zł
– środki Gminy Pietrowice Wielkie – 545 899,00 zł
Z kolei koszt przebudowy DP nr 3548S w Raciborzu w zakresie odcinka ul. Wandy do skrzyżowania z ul. Staszica to łącznie 3 398 831,13 zł, na co składają się:
– środki z Funduszu Leśnego: 2 400 000,00 zł,
– środki Powiatu Raciborskiego: 499 415,57 zł,
– środki Miasta Racibórz: 499 415,56 zł.