Umowa o współpracy podpisana

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla będzie współpracował z Wyższą Szkołą Inżynierską w Batumi, w Gruzji. Właśnie podpisano oficjalną międzynarodową umowę partnerską, na mocy której technicy żeglugi śródlądowej będą realizowali praktyki zawodowe na drogach morskich Morza Czarnego. O szczegółach mówi Adam Lecibil ze starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla prowadzi kształcenie zgodnie z Międzynarodową Konwencją Morską STCW, która gwarantuje uczniom klas żeglugowych zatrudnienie na statkach morskich.

 – W trakcie trwania nauki uczniowie zdobywają także dodatkowe kwalifikacje – kurs sternika motorowodnego oraz kursy bezpieczeństwa morskiego; co ważne praktyki zawodowe realizowane są m.i n. u zagranicznych armatorów; w ramach praktyk zawodowych uczniowie uczestniczą w rejsie na żaglowcu Fryderyk Chopin – przypomina Agnieszka Kossakowska, dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, która podpisała porozumienie w imieniu szkoły prowadzonej przez powiat. Umowa podpisana w Batumi  ważna będzie przez pięć lat.