Umowa o pracę – z czym się wiąże?

Umowa o pracę to czynność prawna w formie oświadczenia woli polegająca na złożeniu przez dwie strony (pracownik i pracodawca) zgodnych oświadczeń woli. Stanowi zobowiązanie do wykonywania danej pracy na rzecz pracodawcy za określone wynagrodzenie. Kodeksu Pracy przewiduje trzy rodzaje umowy o pracę: na okres próbny, na czas określony lub nieokreślony. W zależności od rodzaju umowy obowiązki i przywileje stron będą się różnić.

Zalety umowy o pracę

  • Stałe źródło dochodów – według obowiązujących przepisów każdy pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin musi otrzymywać co najmniej 3010,00 zł brutto. Stałe źródło dochodu to stabilność zatrudnienia, zwłaszcza w przypadku umowy na czas nieokreślony. Pensja minimalna zmienia się i warto sprawdzać jej wysokość na aplikuj.pl. Dowiemy się też, ile wynosi wynagrodzenie netto, gdy mamy podaną kwotę brutto.
  • Nieobecność w pracy – każda nieobecność, która jest usprawiedliwiona (na przykład chorobą) stanowi podstawę do wypłacenia wynagrodzenia za ten czas. Jest ono pomniejszone o 20%, ale pracownik nie zostaje z niczym. Ponadto, pracownikowi przysługuje urlop na żądanie – 4 dni w ciągu roku. Jest to bardzo przydatne w nagłych sytuacjach. Nie może to stanowić podstawy do wypowiedzenia umowy o pracę.
  • Czas pracy – jest ograniczony ustawowo i nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Tygodniowo wynosi on 40 godzin. Ponadto, każdy pracownik etatowy ma prawo do korzystania z urlopu wypoczynkowego, na żądanie, okolicznościowego i urlopów dla rodziców: macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego, wychowawczego i w związku z opieką na dziecko. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w pełnej wysokości za przysługujące mu zgodnie z przepisami dni urlopowe.
  • Ubezpieczenia społeczne – umowa o pracę zapewnia nam prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. Okres przepracowany na umowie o pracę wlicza się do stażu pracy. Od tego zależy w późniejszych latach wysokość naszej emerytury. Pracownik na umowie o pracę podlega wszystkim ubezpieczeniom społecznym, łącznie z ubezpieczeniem chorobowym. Wobec tego ma prawo do wynagrodzenia lub zasiłku nawet gdy nie wykonuje swoich obowiązków.
  • Wypowiedzenie – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę oprócz stabilności zatrudnienia ma też ochronę przed zwolnieniem. W przypadku otrzymania wypowiedzenia pracownik ma też prawo do 2 wolnych dni, które to może przeznaczyć na poszukiwanie pracy.

Wady umowy o pracę

  • Wypowiedzenie – po 3 latach pracy w jednym miejscu obowiązuje nas 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Jest to duża zaleta, ale nie w przypadku gdy chcemy zmienić pracę. Taki długi okres oczekiwania może być problematyczny dla naszego przyszłego pracodawcy, który potrzebuje pracownika w trybie pilnym. Jest to wobec tego spore ograniczenie.
  • Praca w miejscu i czasie wyznaczonym nam przez pracodawcę – nie możemy dowolnie wybrać sobie gdzie będziemy wykonywać pracę. Jednak w ostatnich latach się to zmieniło i wiele osób ma możliwość pracy zdalnej. Jest to duże ułatwienie i daje większą swobodę. Możliwość świadczenia pracy w takiej formie jest możliwa oczywiście tylko i wyłącznie za zgodą pracodawcy.

Umowa o pracę ma zarówno dobre, jak i złe strony. Pamiętajmy jednak, że jest to najlepsze i najpewniejsze potwierdzenie zawarcia stosunku pracy. Sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Warto sprawdzić, jaka umowa będzie dla nas najkorzystniejsza i jakie mamy możliwości, co możemy zrobić na:
https:/www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/542/rodzaje-umow-o-prace.

Artykuł sponsorowany