Umowa na termomodernizację raciborskiego szpitala podpisana

Powiat raciborski otrzymał 17 milionów złotych dofinansowania do największej inwestycji w ostatnich latach – mowa o termomodernizacji szpitala rejonowego w Raciborzu.

Prace obejmować będą ocieplenia całego budynku, wymianę drzwi, okien, modernizację kotłowni oraz instalację pompy ciepła. Powiat ze swoich środków wyda na ten cel 5 milionów złotych.

Umowę na realizację zadania podczas wizyty w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał Dyrektor Szpitala Ryszard Rudnik w towarzystwie Starosty Raciborskiego Grzegorza Swobody oraz reprezentujący Fundusz Wiceprezes Zarządu Artur Michalski oraz Dyrektor Magdalena Bodzenta.

Jak podkreśla starosta – Powiat stawia na proekologiczne i nowoczesne rozwiązania a projekt termomodernizacji jest kluczowy dla funkcjonowania szpitala. Inwestycja ta  nie tylko znacznie zwiększy wydajność energetyczną budynku czy wizualnie poprawi  jego wygląd ale przede wszystkim wpłynie na poprawę warunków leczenia pacjentów.

Dzięki zaangażowaniu oraz dobremu gospodarowaniu środkami i mieniem szpitala przez dyrektora Ryszarda Rudnika już w przyszłym roku ruszą pierwsze prace budowlane.

Zakres inwestycji obejmuje:
– docieplenie styropianem ścian budynku D wraz stolarką okienną i drzwiowa oraz wymianą grzejników,
– ocieplenie Stropodachu w blokach A,B,C,D,H,
– modernizację oświetlenia całego obiektu,
– budowę kotłowni, modernizacja obejmować będzie również instalację CO poprzez zastosowanie dwóch kotłów gazowych niskotemperaturowych każdy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i automatyką oraz połączenie obiegu kotłowego z instalacją gruntowych pomp ciepła,
– dodatkowo  zostanie wykonanie 220 odwiertów na głębokości 100m do których zostaną podłączone pompy ciepła na potrzeby C.O i C.W.U.  Budynek zostanie podłączony do  instalacji paneli fotowoltaicznych co pozwoli na wytworzenie energii elektrycznej o łącznej mocy 556 kW.,
– nad wszystkimi procesami związanymi z zarządzaniem systemami energetycznymi oraz grzewczymi budynku będzie czuwał system automatyki BMS, który podczas gromadzenia informacji z pomiarów liczników energii elektrycznej, ciepła, wody oraz czujników , detektorów, analizatorów oraz sterowników urządzeń reagować będzie w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynku.    

 Planowany termin rozpoczęcia  i zakończenia inwestycji  :  I kwartał 2022r. do IV kwartał 2024r.