Umowa na przebudowę Radlińskiej podpisana

Będzie kosztować prawie 3,7 mln zł a jej realizacja ma zająć maksymalnie 11 miesięcy. Mowa o modernizacji ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl. na odcinku od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Kokoszycką wraz z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie. Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. podpisano umowę z wykonawcą.

Umowę ze strony powiatu podpisali starosta Leszek Bizoń i wicestarosta Tadeusz Skatuła, zaś ze strony wykonawcy – prezes zarządu Krzysztof Wrazidło. Towarzyszyli im prezydent miasta Wodzisławia Śl. Mieczysław Kieca oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim Tomasz Wójcik.

W ogłoszonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza, które za realizację inwestycji otrzyma niespełna 3,7 mln zł, z czego nieco ponad 3 mln zł przypada na inwestycję drogową, a niespełna 675 tys. zł na budowę kanalizacji sanitarnej.

– Cieszę się, że po perturbacjach dotyczących zamówień publicznych udało się wyłonić wykonawcę. Mam nadzieję, że realizacja tej inwestycji będzie odbywać się już bez większych problemów, a przede wszystkim bez wielkich utrudnień dla mieszkańców – powiedział starosta.

Zakres prac przewiduje gruntowną wymianę warstw nawierzchni jezdni, wymianę krawężników i obrzeży chodnikowych, wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, murów oporowych z pustaków skarpowych, oznakowania pionowego i poziomego, a także przebudowę słupów elektroenergetycznych.

Ponadto w ramach inwestycji firma zrealizuje na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie modernizowanego odcinka drogi.

Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania we własnym zakresie i na własny koszt projektu czasowej organizacji ruchu. Z uwagi na fakt, że niemal równolegle Miasto Wodzisław Śl. będzie w tym rejonie miasta prowadzić inwestycję dot. przebudowy ul. Mieszka i Leszka wszyscy trzej inwestorzy, tj. Powiatowy Zarząd Dróg, Zarząd Dróg Miejskich oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będą koordynować swoje zadania tak, aby utrudnienia dla kierowców – nieuniknione podczas inwestycji – były jak najmniejsze. Pierwsze posiedzenie zespołu koordynacyjnego już w środę w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl.

Na realizację inwestycji na ul. Radlińskiej wykonawca będzie mieć 11 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do 10.06.2022 r. Zadanie jest finansowane w 55% ze środków pozyskanych przez Powiat Wodzisławski z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Resztę sfinansuje Powiat Wodzisławski wspólnie z Miastem Wodzisław Śl. z budżetów samorządowych.