Ulica Wierzyńskiego do remontu

Ulica Wierzyńskiego w Raciborzu zostanie z modernizowana. Miasto otrzyma na to zadanie 180 tys. zł. dofinansowania ze środków budżetu Województwa Śląskiego na budowę dróg transportu rolniczego w ramach Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Modernizacji poddane zostaną 2 km drogi na odcinku od przedłużenia ul. Leśmiana do granicy z ul. Głubczycką.

Ul. Wierzyńskiego ma nawierzchnię gruntową z miejscowymi fragmentami utwardzenia kruszywem. Na całej jej długości występują liczne koleiny, uskoki i zapadnięcia w których po opadach deszczu tworzą się zastoiska wodne. Szerokość pasa drogowego jest zmienna od 3,5 do 6,0 m, a miejscowo występują przewężenia szerokości 3,0 m powstałe w wynik przyorania przez użytkowników gruntów rolnych.