Ulica Radlińska w Wodzisławiu Śląskim zostanie przebudowana

Powiat Wodzisławski pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl. ponad 2,8 mln zł. Remontem zostanie objęty ponad osiemsetmetrowy odcinek od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul Kokoszycką. Fragment od ul. Kokoszyckiej do ronda św. Floriana został zmodernizowany już wcześniej. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi ponad 5 mln zł. Część niesfinansowaną z dotacji rządowej pokryje wspólnie Powiat Wodzisławski i Miasto Wodzisław Śl.

Realizacja zadania zwiększy przepustowość ruchu kołowego, poprawi  parametry techniczne drogi oraz warunki komunikacyjne, podwyższy też standardy obsługi komunikacji zbiorowej (miejsca zatrzymania komunikacji zbiorowej) oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi (wykonanie przejścia dla pieszych oznaczonego znakami aktywnymi oraz zabudowa nowych odcinków chodnika). Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. przygotowuje przetarg na to zadanie.