Ulica powstańców w Kuźni Raciborskiej zmieni swoje oblicze

Urząd Gminy w Kuźni Raciborskiej otrzymał dofinansowanie do remontu ul. Powstańców. Jeszcze w tym roku droga na odcinku od przedszkola do dworca PKP zostanie zmodernizowana. – W ramach inwestycji na zatokę autobusową przebudowany będzie skwer przy policji łącznie z przejściem dla pieszych – tłumaczy burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha.

Inwestycja zsynchronizowana będzie z ułożeniem sieci gazowej.

Na modernizację ul. Powstańców urząd gminy pozyskał ponad 1,6 mln zł. dofinansowania.