Ulica Opolska doczeka się remontu!

Mieszkańcy Krapkowic już od kilku lat zwracali uwagę na potrzebę remontu ulicy Opolskie leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej 415. Wczoraj w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach podpisano umowę na pierwszy etap przebudowy. Jej wartość to prawie 2 mln złotych.

– mówi wicemarszałek Szymon Ogłaza. Inwestycja zostanie zrealizowana przy wsparciu finansowym powiatu i gminy. Wiemy, jak ważne jest to zadanie i jak wiele mówiło się o nim choćby przed ubiegłorocznymi wyborami – podkreśla starosta krapkowicki Maciej Sonik

Zgodnie z zapowiedziami kolejne etapy dotyczące przebudowy Opolskiej powinny zostać zrealizowane w ciagu najbliższych 3 lat.

– mówi burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura.  Remont Opolskiej jest też o tyle ważny, że to tą ulicą pojadą wszyscy, którzy korzystać będą z przebudowanego mostu kolejowego. Jest duża szansa, że termin  pełnej realizacji obu zadań będzie się pokrywał.