Ulgi dla opolskich pracodawców idą w setki milionów

Opolski ZUS umorzył pracodawcom, przedsiębiorcom i samozatrudnionym z regionu już ponad 325 mln zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Na Opolszczyźnie średnio aż 97 proc. wnioskujących o zwolnienie ze składek, dostało z ZUS decyzję pozytywną. Mówi Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Wysokość umorzonych składek za ten okres to ponad 286 milionów złotych. Kolejne etapy tarczy antykryzysowej były kierowane do różnych branż. Nie wpływało to na skalę pozytywnie rozpatrywanych przez opolski ZUS wniosków od firm i przedsiębiorców z regionu.

W województwie opolskim odsetek decyzji przyznających prawo do zwolnienia ze składek sięgała w kolejnych odsłonach tarczy pomocowych od 94,3 proc. do 97,9 proc. Podsumowując okres między marcem 2020 r. a wrześniem tego roku, opolski ZUS podkreśla, że średnio 97 wniosków na sto rozpatrzył pozytywnie, a płatnicy nie musieli za konkretne miesiące wpłacać pieniędzy na numery rachunku składkowego za zgłoszonych do ubezpieczeń pracowników lub za samych siebie.