Ul. Sportowa w Gogolinie do przebudowy

Radni Gogolina podjęli uchwałę o przyznaniu środków finansowych na przebudowę ul. Sportowej. Remont znacznie poprawi dojazd do terenów przemysłowych, położonych na obszarze przynależącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz do obiektów sportowych, w tym do kompleksu boisk oraz nowo powstałego klubu tenisowego. Inwestycja obejmie poszerzenie jezdni, korektę pochylenia drogi, budowę chodnika i ścieżki rowerowej. Przebudowa ul. Sportowej to kolejny etap poprawy dostępności do kluczowych punktów na mapie gminy Gogolin, po budowie obwodnicy Karłubca i obwodnicy Malni oraz Choruli. Gmina na przebudowę drogi stara się o dofinansowanie z urzędu wojewódzkiego. Radni zabezpieczyli na remont drogi środki w wysokości ponad 2 mln zł.