Udajesz chorego? To cię może drogo kosztować

Przez cały ubiegły rok opolski ZUS sprawdzał czy ubezpieczeni mieszkańcy województwa, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim rzeczywiście się leczyli. W rezultacie upoważnieni pracownicy ZUS zbadali 2758 spraw związanych z wypłatą zasiłków chorobowego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. W sumie opolski ZUS żąda od „chorych inaczej” zwrotu ponad 1 mln 600 tys. zł. za nienależne chorobowe. Mówi Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Z ponad 10 tysięcy zakwestionowanych dni, ponad 1100 dotyczyło opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Na podstawie wydanych decyzji opolski ZUS żąda zwrotu ponad 200 tysięcy złotych. Zasadność wypłaty zasiłku zakwestionowano wobec 196 osób.