Uczniowie ze szkoły w Chałupkach mają własne radio

zso

Zespół Szkół w Chałupkach stworzył szkolne radio. Uczniowie przygotowują tematyczne audycje z miejscowości, w których zamieszkują. Trzonem projektu „Nasze Radio” są tematy związane z pograniczem polsko – czeskim. Poprzez ten projekt chcemy m.in. wyjaśnić dlaczego uczniowie w naszym regionie uczą się języka niemieckiego – informuje koordynator projektu Janusz Mokrosz.

Projekt jest skierowany do lokalnej społeczności, która ma poznać wpływ granicy polsko – czeskiej na ich kulturę oraz dlaczego w szkołach publicznych jest zwiększona ilość godzin języka niemieckiego.

Szkoła na projekt pozyskała 6 tysięcy złotych. Za te pieniądze zostanie zakupiony sprzęt reporterski oraz sfinansowane będą wycieczki do trzech rozgłośni radiowych na Śląsku.