Uczniowie “Mechanika” wrócili z miesięcznych praktyk w Moguncji

Niezwykle cenną wiedzę i doświadczenia: zawodowe i życiowe zdobyli uczniowie raciborskiego ‘Mechanika’ podczas praktyk w Niemczech. Dziesięcioosobowa grupa wróciła niedawno z miesięcznego wyjazdu do zaprzyjaźnionych ze szkołą firm. Każdy z uczniów zdobywał doświadczenie w innym zakładzie pracy. Całość odbywała się w ramach projektu “Technik w unijnej firmie szansą na start zawodowy”. Dziś uczniowie opowiedzieli nam o wrażeniach z tego pobytu.

“Mechanik” od kilku lat stawia na praktyki międzynarodowe. Dla uczniów są one szansą namacalnego zetknięcia się z zagranicznymi firmami i pierwszą próbą pracy. Jak mówią nam nauczyciele  – jest to niezła szkoła życia, ponieważ przez miesiąc uczniowie przebywają wspólnie, muszą zaaklimatyzować się w swoim towarzystwie oraz poddać regułom, jakie są wpisane w organizację praktyki.

Niektórzy praktykanci musieli wstawać już o 5:00 rano, aby zdążyć do pracy – słyszymy w “Mechaniku”. Wyjazd uczył obowiązkowości, samodzielności i co ważne praktyki kończyły się przyznaniem certyfikatu – cennego dokumentu, który uczniowie mogą następnie przedstawić swojemu przyszłemu, potencjalnemu pracodawcy.

– mówili uczniowie klas III B i F w zawodach: technik elektronik i technik informatyk. Nad sprawną organizacją praktyk zagranicznych, przebiegiem projektów europejskich “Erasmus+”, które wspomagają kształcenie zawodowe przez mobilność uczniów zagranicę, czuwa nauczyciel przedmiotów elektrycznych w CKZiU numer 2 – Konrad Hajdasz.

– Praktyki trwały od 5 listopada do 2 grudnia 2017 – dodaje nauczyciel. – Chcemy, żeby uczeń jak najwięcej zyskał i tutaj: pobyt w międzynarodowym zespole pracowników, poznanie nowych technologii, poznanie nowego sytemu pracy, BHP to jest ten główny aspekt tego wyjazdu. Oprócz tego aspektu ten pobyt powinien pomóc im stać się bardziej kreatywnym, pokonywać pewne stresy – nie da się tego nauczyć w szkole – dodaje Hajdasz.

Szkoła szykuje się już do kolejnych międzynarodowych praktyk. Co więcej współpraca jest obustronna – bo Racibórz też przyjmuje uczniów z zagranicy i lokuje w miejscowych firmach.

Na emisję całego nagrania zapraszamy już dziś po godzinie 17:00 do naszej radiowej “Popołudniówki reporterów”.

Zdjęcia z wyjazdu udostępniła nam szkoła: