Uczniowie mają dwa miesiące odpoczynku od szkolnych spraw

ostat

Uczniowie są już po zakończeniu roku szkolnego. Od dziś mają już niezmącony nauką czas na przyjemności, ganianie za piłką, przesiadywanie godzinami w internecie, basen i rowery. Pytaliśmy uczniów podstawówki w Studziennej o to, jak kończą ten rok szkolny – z jakimi wynikami?

Z wyników dzieci cieszą się też rodzice, bo przecież dobre świadectwo w ostatniej klasie podstawówki plus dobry wynik sprawdzianu szóstoklasisty są gwarantem przyjęcia do dobrego gimnazjum.

Mała szkoła to lepsza jakość edukacji – takiego stwierdzenia nie boją się w dwujęzycznej podstawówce w Raciborzu Studziennej. Rok szkolny szkoła kończy z dobrymi wynikami. Uczniowie osiągali sukcesy na konkursach, olimpiadach. Dyrektor chwali swoich wychowanków za zapał i świetne rezultaty m.in. na egzaminie szóstoklasisty.

– mówi dyrektor podstawówki w Studziennej – Jan Goldman. Szkołę czeka od września reorganizacja. W dzielnicy powstaje Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Szkoła zakończyła właśnie dwuletni projekt, prowadzony m.in. ze szkołą z Zabrza. Efektem docelowym było opracowanie przewodnika dla nauczycieli “Kompetencje kulturowe w edukacji”.