Uczennice “Ekonomika” chcą ratować śląsko godka

Uczniowie raciborskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych biorą udział w ogólnopolskim programie “Zwolnieni z Teorii”. Młodzi ludzie mają za zadanie przeprowadzać własne inicjatywy społeczne na rzecz lokalnych społeczności. W nagrodę zdobywają niezbędne na rynku pracy doświadczenie – wyjaśnia koordynatorka projektu, Sylwia Gawęda-Rutkowska.

Czwórka dziewcząt – Patrycja, Kamila, Oliwia i Aneta, zajęła się tematem zanikania gwary śląskiej na terenie Raciborszczyzny.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w mediach społecznościowych pod hasłem Godki Starej Ciotki.