Uczelnia będzie współpracować z Polskim Związkiem Zapaśniczym

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu będzie współpracować z Polskim Związkiem Zapaśniczym. List intencyjny w tej sprawie został dziś (16.12) podpisany między władzami uczelni a wiceprezesem PZZ Ryszardem Wolnym. – Podpisując to porozumienie rozpoczynamy kolejny etap współpracy – tłumaczy rektor PWSZ dr Paweł Strózik.

Uczelnia zamierza zaproponować ścieżkę indywidualnego rozwoju, kształcąc na podstawie kompetencji zapaśniczych.

PZZ ma być pośrednikiem, między uczelnią a przyszłymi studentami – mówi Ryszard Wolny, wiceprezes związku.

Jeśli pojawi się zainteresowanie, uczelnia jest otwarta, by podobną umowę podpisać w zakresie piłki nożnej.