Uchwała antysmogowa przekazana do konsultacji społecznych

Zarząd Województwa Śląskiego skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały antysmogowej. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do 6 lutego w formie pisemnej, bądź ustnie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Formuła konsultacji jest otwarta. – Mogą w nich uczestniczyć m.in. mieszkańcy województwa, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne oraz administracja rządowa, instytucje oraz środowiska naukowe i związki wyznaniowe – wyjaśnia marszałek województwa Wojciech Saługa.

To duże wyzwanie, na które potrzeba dużych środków. Tych pieniędzy nie ma w województwie, dlatego marszałek zamierza rozmawiać z każdym partnerem. Rafał Psik z Alarmu Smogowego mówi, że potrzeba nie tylko tej uchwały, ale decyzji na szczeblu centralnym.

Po zakończeniu konsultacji projekt uchwały antysmogowej ma zostać skierowany pod obrady Sejmiku. Ma ona zostać przyjęta przez radnych wojewódzkich przed następnym sezonem grzewczym.