Uchodźcy przebywający na terenie Rybnika znajdują pracę

Ukraińcy, którzy wybrali Rybnik na swoją bezpieczną przystań, chcą pracować i to zatrudnienie znajdują – taki wniosek płynie z danych, jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku. Jak informuje instytucja, do urzędu wpłynęły 347 powiadomienia o zatrudnieniu obcokrajowców na terenie Rybnika. O szczegółach mówi Agnieszka Skupień z urzędu miasta.

W czerwcu i lipcu placówka będzie realizować profesjonalny kurs języka polskiego dla 15 bezrobotnych obywateli Ukrainy na poziomie podstawowym A1 + A2.

Aktualnie w rejestrze osób bezrobotnych figuruje 84 obywateli Ukrainy z terenu Rybnika.

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku podejmuje również działania dla osób niezarejestrowanych, zakładając karty osób aktywnie poszukujących pracy. Aktualnie założono 43 karty obywatelom Ukrainy.

Obywateli Ukrainy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia na terenie Polski wspierają publiczne służby zatrudnienia – w tym Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku. Placówka uruchomiła m.in. punkt konsultacyjny, w którym pomoc znajdą zarówno uchodźcy, jak i pracodawcy chcący zatrudnić uciekających przed wojną Ukraińców. Pomoc w poszukiwaniu pracy, informacje o ofertach pracy, organizacja polsko-ukraińskich targów pracy – to część z katalogu podejmowanych działań, które wspierają naszych sąsiadów                           zza wschodniej granicy w poszukiwaniu zatrudnienia.

Rybnicki urząd pracy realizuje kolejne inicjatywy, mające na celu dalsze wsparcie obywateli Ukrainy w adaptacji na lokalnym rynku pracy. Uchodźcy mogą cały czas liczyć na pomoc doradcy zawodowego w opracowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

W ramach Europejskich Dni Pracodawców zorganizowane zostały spotkania informacyjno-doradcze w formie zajęć grupowych dla obywateli Ukrainy. Odbyła się także giełda pracy, która stworzyła okazję kandydatom do nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcą.

Ponadto, w social mediach rybnickiego urzędu pracy prowadzone są kampanie informacyjne, upowszechniane są także przydatne materiały w postaci infografik, będące drogowskazem                       dla obywateli Ukrainy.