Tysiące wniosków o wsparcie wpłynęło do śląskich oddziałów ZUS

Ponad 110 tys. wniosków w ramach „tarczy antykryzysowej” wpłynęło do oddziałów ZUS w województwie śląskim. Najwięcej, bo 84,5 tys., dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek. 76 proc. formularzy składanych jest elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Mówi Beata Kopczyńska z ZUS w Rybniku.

Ponad 22 tysiące to wnioski o świadczenie postojowe. Zgodnie z przepisami, kwota takiego świadczenia to 2080 zł i jest ona nieoskładkowana i nieopodatkowana.

Ponad 76 proc. wniosków, które złożono do śląskich oddziałów ZUS, wpłynęło poprzez Platformę Usług Elektronicznych.