Tydzień profilaktyki w Krzanowicach. Zaangażowani uczniowie, nauczyciele, policjanci i inni

W Krzanowicach trwa tydzień profilaktyki. To wydarzenie, które ma wyczulać dzieci i młodzież na różne społeczne zagrożenia: alkoholizm, cyberprzemoc i inne. Akcja prowadzona jest w szkołach – biorą w niej udział m.in. policjanci z Raciborza i Krzyżanowic.

– Podczas spotkań poruszane są kwestie rozwijania zainteresowań dla grup objętych akcją – mówi Danuta Adamczyk, inspektor do spraw promocji gminy Krzanowice.

Mile widziane na sobotnim wydarzeniu będą rodziny z dziećmi – odbędzie się bowiem bieg specjalnie im dedykowany.