Trzynastka będzie bez podatku

W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę trzynastej emerytury. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. O szczegółach mówi Beata Kopczyńska z ZUS w Rybniku

Zaniechanie jest jednorazowe, to znaczy podatek nie zostanie zapłacony ani teraz, ani w rozliczeniu rocznym.

Zgodnie z przepisami trzynastka przysługuje świadczeniobiorcom, którzy na dzień 31 marca mają przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty bądź innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Od 1 marca kwota minimalnej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1338,44 zł. Kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności wynosi 1003,83 zł, natomiast wysokość świadczenia przedemerytalnego jest równa  kwocie 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny od 1 marca wynosi br. 256,44 zł.