Trzecie wejście Włodzimierza Hereźniaka do zarządu JSW

Włodzimierz Hereźniak były prezes JSW wrócił do zarządu spółki. Został zastępca prezesa i ma odpowiadać za sprawy handlowe. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej powołała jeszcze jednego wiceprezesa ds. ekonomicznych, został nim Jarosław Jędryska. Nieobsadzone pozostaje stanowisko wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych.

Obecnie zarząd JSW pracuje w  składzie: Barbara Piontek – prezes zarządu, Tomasz Duda – zastępca prezesa ds. rozwoju, Artur Wojtków – zastępca prezesa ds. pracy i polityki społecznej, Jarosław Jędrysek – zastępca prezesa ds. ekonomicznych, Włodzimierz Hereźniak – zastępca prezesa ds. handlu.