Trwają zapisy dzieci na wakacyjne dyżury w przedszkolach

Magistrat w Krzanowicach wyznaczył przedszkola, które na terenie gminy będą dyżurowały w czasie wakacji. W lipcu i sierpniu dyżur wakacyjny będą pełniły trzy placówki. – Już od kilku lat wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom pracujących rodziców – mówi burmistrz Andrzej Strzedulla.

Czas pracy placówek może ulec zmianie, będzie to podyktowane  potrzebami rodziców.

Karty należy złożyć w przedszkolu, do którego ma uczęszczać dziecko.