Traugutta w Pszowie już przejezdna

Od soboty (26.06) przejezdna jest już ul. Traugutta w Pszowie. Na modernizowanym odcinku mogą trwać jeszcze prace porządkowe i wykończeniowe

W ramach inwestycji wykonana została nowa konstrukcji drogi, przebudowane chodniki i kanalizacja deszczowa, wybudowana ścieżka rowerowa, a także przebudowane skrzyżowanie z ul. Sikorskiego.

Inwestycja zwiększy przepustowość ruchu, poprawi warunki komunikacyjne, podwyższy standardy ruchu, usprawni przepustowość komunikacji zbiorowej, a także podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi, zwłaszcza pieszych i rowerzystów. Wartość inwestycji to ponad 3,6 mln zł, z czego 1,7 mln zł pochodzi z dotacji pozyskanej przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego z Funduszu Dróg Samorządowych. Resztę sfinansowały z własnych budżetów Powiat Wodzisławski i Miasto Pszów.