Tomasz Śledź nie jest już wiceprezesem JSW

Rada nadzorca Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwołała w środę (18.12) ze stanowiska wiceprezesa ds. technicznych Tomasza Śledźa. Jednocześnie rada podjęła uchwałę o powierzeniu Arturowi Dyczko obowiązków zastępcy do dnia powołania nowego zastępcy w jego miejsce. W tym okresie Artur Dyczko pozostaje również zastępcą prezesa ds. strategii i rozwoju