To będzie pierwszy Klaster Energii w Aglomeracji Opolskiej

Wczoraj (12.09) w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach list intencyjny w celu jak najszybszego utworzenia Klastra Energii „Partnerska Energia” podpisali: burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, wójt gminy Izbicko Brygida Pytel, burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, wójt gminy Walce Marek Śmiech oraz burmistrz Zdzieszowic Sybila Zimerman. Na spotkaniu obecny był także Adam Kępkowski zastępca dyrektora Aglomeracji Opolskiej, która będzie liderem Klastra.

A wszystko z myślą o poprawie efektywności energetycznej i obniżeniu kosztów energii dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych – mieszkańców gmin założycielskich. Głównym celem powstania Klastra jest szeroko pojęta integracja podmiotów związanych z sektorem energetycznym, odnawialnych źródeł energii i innych branż, których działalność sprzyja zapewnieniu zrównoważonego rozwoju środowiska lokalnego. Będzie on służył poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz umożliwi wykorzystanie miejscowych zasobów. W skład Klastra poza jednostkami samorządu terytorialnego będą mogły wchodzić także osoby fizyczne, prawne, jednostki naukowe i instytuty badawcze. Kolejnym krokiem będzie opracowanie bilansu energetycznego i strategii Klastra, tak, by umożliwić gminom między innymi skuteczne zdobywanie dofinansowań na inwestycje w zieloną energię.