Teraz pół roku bez składek do ZUS

Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą na własny rachunek, to czeka cię miła niespodzianka. Przez 6 miesięcy nie musisz płacić składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS, a przez kolejne 2 lata możesz opłacać je w niższej wysokości. Tak działa Ulga na start. To jeden z elementów Konstytucji biznesu czyli ułatwień dla przedsiębiorców. Mówi Sebastian Szczurek z ZUS w opolu.

Od początku tego roku aż 3170 osoby w województwie opolskim rozpoczęły przygodę z prowadzeniem firmy na własny rachunek. Z tego 870 w stolicy regionu i powiecie opolskim.

Okres ulgi będzie się wówczas liczył od sierpnia. Nowe rozwiązania, które obowiązują od początku maja, przewidują możliwość prowadzenia „działalności nieewidencjonowanej”. Taka działalność nie jest działalnością gospodarczą
i nie jest wpisywana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Kto zdecyduje się na taką formę działalności, nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.