Temat podwyżek za śmieci odsunięty na dalszy plan

Zapadła decyzja prezydenta Raciborza w sprawie wykonawcy kontraktu na gospodarkę odpadami. Zadanie powierzone zostało konsorcjum dwóch firm – Empolowi z Tylmanowej i raciborskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu. Oferta złożona przez konsorcjum wiąże się dla miasta z mniejszymi wydatkami. Odsunięta na dalszy plan zostanie też kwestia podwyżek za śmieci.

Konsorcjum zaproponowało w ofercie przetargowej wykonanie zadania za ponad 7,4 mln złotych. Do tej pory magistrat płacił za usługę 134 złote za tonę. W obecnym kontrakcie będzie to 118 złotych.

– mówi prezydent – Mirosław Lenk. Wedle złożonej oferty szacuje się, że cena za wywóz śmieci powinna iść w górę o około 50 groszy, jednak na razie podwyżki nie będzie. – Czeka nas dyskusja, która musi się skończyć jakąś decyzją rady. Jeśli zostanie pogłowne to według moich wstępnych kalkulacji, koszty które mamy obecnie przekraczają kwotę, którą pobieramy od mieszkańców o około 50 groszy – tłumaczył wczoraj prezydent na konferencji z dziennikarzami.

– Jeśli zostanie pogłowne, przy dobrej egzekucji i popracowaniu nad tym systemem to myślę, że w najbliższym czasie nie będzie takiej potrzeby – mówi prezydent. Urząd dalej pracuje nad uszczelnieniem systemu, mając na względzie włączenie do niego mieszkańców unikających opłat za śmieci.