Teleopieka w powiecie krapkowickim

80 seniorów z powiatu krapkowickiego zostanie objętych teleopieką. Dzięki temu służby na bieżąco będą mogły kontrolować ich stan zdrowia a w sytuacjach zagrażających życiu reagować. Wartość projektu to 2 mln złotych. 

– mówi wicestarosta krapkowicki Sabina Gorzkulla. Zadanie będzie realizowane od 3 kwartału 2020 roku do III kwartału roku 2023.