Tauron i Rafako przerzucają się pismami

Ciąg dalszy sporu na linii Rafako – Tauron.

Spółka energetyczna przesłała do Polskiej Agencji Prasowej informację, jakoby Rafako miało zaprzestać prac naprawczych przy budowanym przez siebie w Jaworznie bloku energetycznym o mocy 910 MW. W związku z tym Tauron miał zlecić wykonanie niezbędnych napraw podmiotowi zewnętrznemu.

Raciborska firma dementuje – “Pracownicy RAFAKO są cały czas obecni na Bloku a RAFAKO nie zaprzestało wykonywania prac naprawczych. Nie zaistniały żadne podstawy prawne, ani faktyczne, dla wdrożenia przez TPE wykonawstwa zastępczego, co de facto nie nastąpiło” – czytamy w oświadczeniu spółki.

“Z wielkim zdziwieniem przyjmujemy zatem twierdzenia TPE o powierzeniu osobie trzeciej wykonania naprawy, gdyż brak jest podstaw prawnych do takiego powierzenia. Trzeba wskazać także na faktyczną sytuację: Blok jest eksploatowany E003B7 sp. o.o. – spółkę celową RAFAKO S.A. na zlecenie Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o., więc trudno sobie wyobrazić, aby jakakolwiek osoba trzecia mogła go naprawiać, nie posiadając wiedzy i technologii, ale także dostępu do Bloku. Potwierdza to fakt, że w rzeczywistości nic takiego nie ma miejsca.” – zaznaczają w oświadczeniu prezes i wiceprezes Rafako.