Przez grypę szpitale w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach wprowadzają ograniczenia w odwiedzinach

Wczoraj (24.01) p.o. zastępcy dyrektora PP ZOZ-u ds. lecznictwa wydał zarządzenie. W dokumencie zawarto ograniczenie liczby odwiedzających pacjentów. Przy chorym może przebywać tylko jedna osoba. Ograniczenie związane jest ze wzrostem liczby zachorowań na grypę.

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia, u osoby chorej może jednocześnie przebywać jeden odwiedzający, z zastrzeżeniem, że dzieci poniżej 12 roku życia mogą odwiedzać pacjentów w towarzystwie osoby dorosłej, tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgoda ordynatora, lekarza kierującego oddziałem lub lekarza pełniącego dyżur medyczny – zawarto dokładnie w zarządzeniu.

Nie podano do kiedy obowiązują wytyczne.