Szpitale w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach otrzymały dofinansowanie

Sejmik Województwa Śląskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatu Wodzisławskiego o wsparcie dla szpitali w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach w ramach solidarnościowego funduszu wsparcia dla szpitali powiatowych i przyznał 514 tys. zł.

Doceniamy gest pana marszałka i władz regionu – podkreśla starosta Leszek Bizoń. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzeniania się, zapobiegania i zwalczania COVID–19. Dzięki wsparciu władz województwa do Oddziału Pediatrycznego Szpitala w Rydułtowach zakupiony zostanie mobilny aparat rtg, a Szpital w Wodzisławiu Śląskim otrzyma nową sterylizatornię.

Całkowita wartość przedsięwzięcia została oszacowana na kwotę 643 tys. zł. Środki z województwa stanowią zatem 80% kosztów. Resztę z własnego budżetu sfinansuje Powiat Wodzisławski.

Projekt pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzeniania się, zapobiegania i zwalczania COVID–19” dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.