Szpital w Wodzisławiu Śląskim zgłasza groźby do prokuratury

Również lekarze szpitala w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach otrzymują w internecie skargi i pogróżki. Najpoważniejsza miała miejsce w grudniu ubiegłego roku – mówi dyrektor placówki Krzysztof Kowalik.

Cała sprawa swój finał najprawdopodobniej znajdzie w sadzie – dodaje dyrektor.

Dyrektor dodaje, że podobny los czeka każdego kto będzie się starał zastraszać i grozić któremukolwiek z jego pracowników.