Szpital w Raciborzu podnosi jakość usług

Trwa gruntowna przebudowa Szpitala Rejonowego w Raciborzu, która możliwa jest dzięki wysokim dotacjom pozyskanym przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz dyrekcję lecznicy na udoskonalenie infrastruktury oraz zakup nowoczesnego sprzętu.

W przeciągu dwóch lat w szpital zainwestowanych zostanie łącznie ponad 50 mln złotych z przeznaczeniem na:

– prace modernizacyjne i zakupy w zakresie infrastruktury technicznej (ponad 7,5 mln zł),
– prace modernizacyjne i zakupy w zakresie infrastruktury sieciowej i informatycznej (ponad 3,8 mln zł),
– zakup sprzętu medycznego (ponad 1,9 mln zł),
– wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu oraz instalacji OZE (ponad 22,4 mln zł),
– zapewnienie dostępu do cyfrowych usług publicznych e-Zdrowie (ponad 3,9 mln zł).

W ubiegłym roku pomimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, już udało się wyremontować część parkingu przed wejściem głównym do raciborskiego szpitala oraz rozpoczęto trwającą do dziś budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) za kwotę ponad 10 mln złotych.