Szkoły w powiecie krapkowickim gotowe na pierwszy dzwonek

Niemal wszystkie prace remontowe w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat krapkowicki są już zakończone. Najdłużej, bo od dobrych kilku miesięcy trwała przebudowa sal lekcyjnych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach. Wraz z pierwszym dzwonkiem do dyspozycji uczniów oddane zostanie nowocześnie wyposażone laboratorium chemiczne, pracownia mikrobiologiczna oraz pokój wag i odczynników.

– mówi wicestarosta Sabina Gorzkulla. Inwestycje poczyniono też w Zespole Szkół im.Jana Kilińskiego, gdzie przeprowadzono gruntowny remont auli szkolnej. Kosz tego zadania to 90 tys złotych.