Szkoła w Kuźni Raciborskiej z dużym dofinansowaniem

Projekt “Edukacja na miarę potrzeb – zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej” otrzymał dofinansowanie marszałka województwa. Uczniowie będą objęci dodatkowymi zajęciami wyrównawczymi i rozwijającymi zainteresowania językowe i przyrodnicze. – Do prowadzenia tych zajęć zakupione zostaną nowoczesne pomoce dydaktyczne – tłumaczy Kinga Apollo, dyrektor szkoły.

Projektem zostaną objęci uczniowie klas starszych szkoły podstawowej.

Na realizację projektu pozyskano ponad 360 tysięcy złotych. Jego całkowita wartość wynosi 410 tysięcy złotych.