Szkoła w Kórnicy doczeka się termomodernizacji

Do tej inwestycji Gmina Krapkowice przygotowywała się od kilku lat. Trzykrotnie organizowane postępowania przetargowe nie przyniosły efektu, ale w tym roku, w czwartej procedurze, wyłoniono wykonawcę, Który przeprowadzi kompleksową modernizację energetyczną ZSP w Kórnicy. O realizację tego zadania ubiegało się pięć firm. Ostatecznie, inwestycję zrealizuje lokalna krapkowicka firma BUDOPAP Sp. z o.o.

Cały obiekt zostanie ocieplony, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwi zewnętrze oraz izolacja dachu. Pojawi się energooszczędne oświetlenie, zamontowana zostanie także pompa ciepła z zasobnikiem, nowe grzejniki, izolacja termiczna c.o. Wprowadzony zostanie także system zarządzania energią. Koszt całej inwestycji to ponad 2 600 000 zł, z czego prace budowlano-montażowe to koszt 2 562 000 zł, pozostałe to m.in. dokumentacja projektowa oraz nadzory. Dofinansowanie tej inwestycji z RPO WO wyniesie maksymalną możliwą kwotę 1 200 000 zł, pozostałe koszty stanowić będą wkład własny Gminy Krapkowice.