Szansa na kolejny szlak rowerowy

W Gogolinie od kilku lat powstają ścieżki pieszo rowerowe, które łączą m.in. największe placówki oświatowe. Jest szansa, że w przyszłym roku zostanie wybudowany kolejny szlak wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, łączący szkołę PSP nr 3. w Karłubcu z dawnym liceum przy ul. Szkolnej Gogolinie. O szczegółach mówi wiceburmistrz Krzysztof Reinert.

Inwestycję przeprowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, gmina Gogolin ma partycypować w kosztach.